beautiful-instagram-feed

Follow via BLOGLOVIN / FACEBOOK / INSTAGRAM

A photo says more thana thousand words, especially on Instagram! Which is why it is crucial to always show your best there, no matter if you're just sharing bits & pieces of your life or use this platform as your marketing channel. The photos should be of high quality and catch attention, which is the reason I put together my top 5 tips for you guys, showing how I edit my photos for Instagram:

1. Look At The Photo As A Whole

Before you start posting a phot to your Instagram, take a closer look at it - does everyone look nice on the photo or someone has their eyes shut etc; is the photo sharp or not; is it even a photo to share with the world and does it add value to your followers feed?

2. Don't Use Instagram Filters

Instagram filter are fun, but never use them :) There are lots of great filter apps to use instead, that don't affect picture quality (VSCO for example). Instead of filtering your photo on Instagram, use its edit feature!


3. Straighten Your Photo

Always make sure your photo is straight and even from all angles - this changes the overall look of the picture a lot! Is the horizon perfectly horisontal?  Are the walls of the buildings straight or are they falling to one side or another? There's always something on the picture based on what to adjust the straightness.

4. Tune The Lighting & Colors

Don't post a photo without even slighty bettering it beforehand ;) Add lightness or shadows, put on more contrasts or instead reduce highlights. Sharpen your photo and make sure the colors are neutral - not too warm, not too cold. Some pictures are even cooler black & white, so check this out too! The important thing is to try out different options to see what works the best.

5. Make Several Options Before You Post

The appearance of your photo can change a lot by changing its contrasts, colors, lighting etc, so take screen shots of different versions. Then check your camera feed to see which one looks the best and post this one ;)

How do you edit your Instagram photos? :)


Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna, eriti Instagramis! Mistõttu on hästi oluline end alati seal parimast küljest näidata, hoolimata, kas jagad Instagramis lihtsalt hetki oma elust või kasutad seda turunduskanalina. Pildid peavad olema kvaliteetsed ja silmapaistvad ning seepärast paningi teile kirja enda 5 kõige olulisemat punkti, millest Instagrami pilte töödeldes lähtun:

1. Vaata pilti tervikuna

Enne, kui hakkad Instagrami pilti postitama, vaata seda tervikuna - kas lisaks sinule näevad ka teised inimesed pildil kenad välja; kas pilt on terav või hoopis udune; kas see on üldse pilt, mida teistega jagada ning mis lisab väärtust nende "feedi"?

2. Ära kasuta Instagrami filtreid

Instagrami filtrid on toredad, kuid ära neid kunagi kasuta :) Olemas on mitmeid väga häid filtriappe, kus oma pildi värve muuta ilma kvaliteeti kaotamata (nt VSCO). Pildi töötlemiseks kasuta filtrite asemel parem Instagrami edit valikuid!

3. Joonda oma pilti

Alati veendu, et su pilt oleks igas mõttes otse ja sirge - see muudab pildi üldmuljet palju ;) Kas horisont jookseb sirgelt? Kas majad on ikka püsti või tunduvad nad kummalegi poole kaldus? Alati on pildil midagi, mille järgi joonduvust kohandada.

4. Kohanda valgust ja värve

Ära kunagi postita pilti ilma seda natukenegi täiendamata. Lisa vajadusel valgust või hoopis varje, muuda pilt kontrastsemaks või vastupidi vähenda kontraste, muuda pilti teravamaks ning vaata, et pildi toonid oleksid neutraalsed - mitte liiga külmad ega liiga soojad. Vahel jääb mõni foto palju lahedam hoopis must-valgena. Katseta erinevaid variante, mis muudavad su pilti silmapaistvamaks!

5. Enne postitamist tee pildist mitu erinevat varianti

Sinu pildi väljanägemine võib sõltuvalt värvidest, kontrastidest ja valgustest oluliselt muutuda - selleks tee enne foto postitamist selle erinevatest valikutest screen shot'e, mis ilmuvad sinu telefoni albumisse ning mida kõrvutades näed kohe, milline neist variantidest jääb postitamiseks kõige parem ;)

Kuidas teie oma Instagrami pilti töötlete? :)