how- to-build-online-personal-brand

Follow via BLOGLOVIN / FACEBOOK / INSTAGRAM


Having a strong personal brand is so important in today's fast-paced and highly competitive world. Knowing what you stand for, represent and are good at is super valuable for yourself and for others to get a better sence of who you are and what you do.
So today I'm sharing 6 steps to take to build your personal brand. I've created questions you can ask yourself to help build your brand and I made them mainly online-based since having an online presence is a must, especially when talking about a brand.
Here's how to build your brand:

1. What Is Your Story & Voice

Think about who you are and what you have to tell to people. What type of voice to you use to say it? Is it humorous, sad, sarcastic or something else? Your voice should be recognisable and come through in all of our sayings / writings.

2. What Are Your Strenghts & Values

Focus on what you're really good at and master it until you become the best. Also think of what you stand for and what you are totally against of. Make sure you do everything according to your core values.

3. What Are Your Goals & Vision

What's the higher purpose of you, of your brand? Know where and who you want be in 1 / 5 / 10 years and have a clear vision of how you're going to get there.

4. What Kind Of Value Do You Offer

What is it that your the best at? Why should people want to listen to you and consume your brand? Focus on what you give to others instead of what you can get in return.

5. Who Is Your Target Audience

Who are the people that are into your brand? What are they like, where they live, how old are they, what kind of a lifestyle they live? Think of that and target your brand to be suitable for them.

6. What Is Your Overall Style

If you've figured all the above points out, you need to have a style that matches your brand and represents all your values and goals and voice and is the same on all your platforms, including social media channels. People should be able to see the same pattern and get the same emotions and a sence of who you are from everywhere you are.

Tugeva isikliku brändi ja nime omamine on tänapäeva kiirelt muutuvas ja konkureerivas ühiskonnas ülioluline. Teadmine, mille eest sa seisad, mida sa esindad ning milles sa hea oled, on kasulik nii sulle endale kui ka teistele inimestele, kes soovivad teada, kes sa oled ja millega sa tegeled.
Seepärast jagan teile täna 6 sammu oma isikliku brändi loomiseks. Keskendusin neid samme kirja pannes küsimustele, mis aitavad sul oma brändi eelkõige just veebis luua, sest hetkel on seal pildis olemine kõige olulisem. Siin aga nüüd viisid, kuidas endast brändi ehitada:


1. Milline on sinu lugu ja hääl

Mõtle sellele, kes sa oled ka millist sõnumit sa tahad inimestele edastada. Millist häält sa selle sõnumi edastamiseks kasutad? On see humoorikas, sarkastiline, õpetav, tõsine, kurb või hoopis miskit muud? Igal juhul peab su hääl olema äratuntav ja ühesugune kõigis sinu ütlemistes / kirjutamistes.


2. Mis on sinu tugevused ja tõekspidamised

Keskendu sellele, mis sulle meeldib ning milles sa oled hea ning praktiseeri ja õpi seda seni, kuni oled selles parim! Samuti mõtle asjadele, mille eest sa seisad ja samuti nendele, mille vastu sa igal juhul oled. Oluline on neid teada, sest kõik, mida teed, peab olema ühtivuses sinu tõekspidamistega.


3. Millised eesmärgid ja visioon sul on

Mis on sinu ja sinu brändi suurim mõte? Arutle, kes ja kus sa tahad olla 1 / 5 / 10 aasta pärast ning leia kindel plaan, kuidas sinna jõuda.


4. Millist väärtust sa pakud

Milles sa kõige tugevam oled? Miks peaksid inimesed sind kuulama ja olema huvitatud sinu brändi tarbimisest? Keskendu sellele, mida sa saad maailmale anda, mitte sellele, mida sa endale vastu saad.


5. Kes on sinu sihtgrupp

Milline on see inimene, kellele su bränd on suunatud? Kus ta elab, kui vana ta on, milline on tema elustiil? Mõtle sellele ja ehita oma bränd vastavalt selle sihtgrupile.


6. Milline on sinu üleüldine stiil

Nüüd kui oled mõelnud kõigile ülemistele küsimustele, on aeg kujundada sinu brändi stiil. Su stiil peab esindama sind koos kõigi sinu eesmärkide, tõekspidamiste ja üleüldise häälega ning olema ühtne ja kergelt arusaadav kõigil platvormidel, mida kasutad, kaasa arvatud sotsiaalmeedias. Inimestel, sinu brändi tarbijatel, peab olema ühtne arusaam sinust ning saama sama emotsiooni igalt poolt, kus oled esindatud.

Post a Comment