10 easy ways to be more productive and get more done

Follow via BLOGLOVIN / FACEBOOK / INSTAGRAM

Do you sometimes feel like the days go by so fast and yet you can't seem to accomplish the things planned. It was New Year's Eve like 5 seconds ago and today is already the 1st of March, like whaaat!? If so, then it's about time to up your productivity game and get more done in less time.
Continue reading to see how ;)

1. Keep Things Tidy

Mess causes stress and stress is a productivity killer. Keep your desk, your home and yourself in order.

2. Read Less News

Let's be honest, the mayority of news are nothing but distracting and depressing and you don't need that to get your things done. Focus on what's important to you!

3. Drink More Water

When you are dehydrated, you have a lot less energy and get less done. So make sure you drink enough water throughout the day.

4. Exercise Before Work

Working out in the morning gives you so much positive energy to start your day with that there's no way you'll be unproductive.

5. Carry A Notebook

Write down all your thoughts, ideas and chores. Having a notebook helps you free up your memory from all of that so you get to focus your mind only on the important stuff.

6. Scedule Less Time For Important Tasks

If you put a timely limit to your things, it makes you more productive. Same applies to the important tasks, cause you are then forced to spend more enery over less time, which means - you're more productive!


7. Stop Multitasking

Multitasking is the death of all productivity. Juggling from one task to another interrupts your brain functions and you end up with lots of halfly done tasks.

8. Take Breaks

You need to take breaks in order to let your brain and your body be at their most productive condition. Work for 90 minutes and then take a 10-minute break to recover and refuel.

9. No Negative People

Productivity and positivity go hand-in-hand, whereas negativity is a productivity killer. Same applies to negative people - you don't want them in your life! Only associate with positive, successful people who encourage you to stay productive.

10. Get Up At 5 AM

Let's face it - you get more done when you have more time. And you have more time when you wake up earlier. Another good reason to join the 5 am Club!

Kas tunnete, et aeg libiseb liiga kiirelt käest ning miskit olulist korda saadetud ei saa? Alles ju oli aastavahetus, kuid täna on juba 1. märts, appi! Kui nii, siis on viimane aeg muutuda produktiivsemaks, et suudaksite väiksema ajakuluga rohkem asju tehtud.
Kuidas seda teha? Loe siit: 

1. Hoia puhtust

Mustus põhjustab stressi ja stress tapab omakorda sinu produktiivsuse. Hoia oma töölaud, kodu ja iseennast korras!

2. Loe vähem uudiseid

Uudised on enamjaolt kõik negatiivse alatooniga ja viivad mõtted pigem oluliselt eemale - täpselt see, mida sa enda ellu ei taha! Seega väldi uudiste lugemist ja pühenda see aeg parem millelegi kasulikule :)

3. Joo rohkem vett

Kui su kehas pole piisavalt vett, siis sul on vähem energiat ning seetõttu jõuad vähem teha. Et olla produktiivne, tuleb päev läbi piisavalt vett juua.

4. Treeni enne tööd

Oma päeva alustamine väikese trenniga annab kehale nii palju positiivset energiat, et pole vähimatki võimalust, et su päev ei kujune produktiivne! 

5. Kasuta märkmikku

Kirjuta üles kõik oma mõtted, ideed ja ka kohustused. Kui kõik vajalik on märkmikus kirjas, ei pea su mälu neid meeles pidama ja saab selle asemel keskenduda hoopis olulisematele asjadele.

6. Vähem aega tähtsatele ülesannetele

Kui töötad ajaga võidu, saad rohkem kiiremini tehtud. Sama kehtib ka olulistele asjadele! Piiratud ajaga oled sunnitud kasutama rohkem energiat väiksema aja jooksul - kokkuvõtvalt oled produktiivsem ;)

7. Keskendu ühele asjale korraga

Mitme asja korraga tegemine on täielik produktiivsuse tapja. Selle asemel, et püüda teha sadat erinevat asja korraga, keskendu parem ühele ja tee seda korralikult.

8. Tee pause

Su aju ning keha vajavad pause, et olla oma parimas vormis. Soovitatav töö- ja puhkeaja vahemik on teha üks 10-minutiline paus peale igat 90 minutit töötamist.

9. Eemalda negatiivsus oma elust

Produktiivsus ja positiivsus käivad käsi-käes, samal ajal kui negatiivsus on igasuguse produktiivsuse eemaldaja. Sama kehtib ka negatiivsete inimeste kohta - sa ei vaja neid enda ellu! Suhtle vaid positiivsete ja edumeelsete inimestega, kes kellega läbi käimine hoiab ka sind produktiivsena.

10. Ärka kell 5 hommikul

Olgem ausad - rohkem saab tehtud siis, kui on rohkem aega. Ja aega on rohkem siis, kui ärgata varem. Järjekordne hea põhjus liituda Kella Viie Klubiga!


Above photo via Pinterest